-->

Tjänster

Strand Entreprenad utför huvudsakligen arbeten åt kommersiella beställare, som bygg- och fastighetsbolag, samt åt offentliga sektorn. Nedan följer de tjänsteområden som vi arbetar med.

Markentreprenader

Vi tar ett helhetsgrepp för att uppnå våra kunders önskemål och förväntningar när vi utför mark- och grundläggningsarbeten i Jönköping.


Läs mer

Industrietableringar

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa både mindre och större företag med industrietablering i Jönköping.


Läs mer

Gata/väg

Inom gatu- och vägarbeten verkar vi inom ett brett spektrum, allt från breda landsvägar till rondeller i innerstadsmiljö.


Läs mer

VA-arbeten

Vatten- och avloppsarbeten är ett av våra största kompetensområden. Vi utför VA-projekt i olika storlekar och omfattning i Jönköpingsområdet - små som stora.


Läs mer

Utvändig miljö

Vi hjälper våra kunder med att försköna sina utvändiga miljöer; från att planera utformning och materialval till att sköta uppförandet och driften. I bland kan även små ingrepp i en miljö göra skillnad i betraktarens ögon.


Läs mer

Rivning/sanering

Med erfarenhet, kunniga medarbetare och ett stort miljöfokus säkerställer vi att våra kunders önskemål om en miljömedveten och miljösäker hantering vid rivnings- och saneringsprojekt uppfylls.


Läs mer