Hållbarhet

Strand strävar efter att göra allt för att vara i framkant. Vi har därför tagit fram ett arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att med precision leverera hållbarhet. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och att minimera risker i arbetet för våra medarbetare. Då vi verkar i en bransch som påverkar miljön, oavsett om det gäller schaktning eller utsläpp, jobbar vi för att ständigt förbättra vår verksamhet för alla parter: våra kunder, leverantörer, medarbetare och miljön.

Kvalitet

Säger vi Strand ska vi tänka kvalitet. Strand är stolta över att inneha kvalitetscertifiering ISO9001:2015, vilket är ett bra hjälpmedel för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete och jobbar såväl strategiskt som genomtänkt med vår verksamhet. För att säkerställa kvalitet i vår projektledning och dokumentation använder vi ett projektledningssystem som dessutom är helintegrerat med vårt affärssystem. Detta ger en fördel för såväl kunder som våra medarbetare, då det skapar god ordning och reda i dokumentation och planering.Kvalitetspolicy

Säger någon Strand Entreprenad ska man tänka kvalité.
Kvalitetsbegreppet ska genomsyra hela vår verksamhet, såväl hur vi genomför projekt som hur vi arbetar medvetet med vårt ledningssystem och interna system. Vårt ledningssystem säkerställer att vi jobbar med rätt processer och kräver också ständig förbättring. Sammantaget leder detta till goda förutsättningar för både kunder, leverantörer och medarbetare.

I övrigt i enlighet med Storskogens policys.

Miljö

Strand Entreprenads verksamhet innebär att vi gör ingrepp i miljön i olika omfattning beroende av projekt. Vår målsättning är alltid att påverka så lite som det är möjligt, samt att alltid vara medvetna om miljöriskerna i varje enskilt projekt. Våra egna entreprenadmaskiner, samt inköp av produkter och tjänster skall vara miljömedvetna. Genom att på olika sätt arbeta med att återföra naturresurser och begränsa vår förbrukning av exempelvis drivmedel, så skapas ett hållbart förhållningssätt. Detta för att säkerställa en ständig förbättring, bibehålla en god miljö, förebygga förorening samt bidra till att bevara den biologiska mångfalden. För Strand har miljöfrågan alltid varit viktig och efter att ha varit miljödiplomerade av Jönköpings kommun sedan 2007 är vi mycket stolta över att hösten 2016 ha tagit steget till att bli certifierade enligt ISO 14001:2015.Miljöpolicy

Strand Entreprenads verksamhet innebär att vi gör ingrepp i miljön i olika omfattning beroende av projekt. Vår målsättning är alltid att påverka så lite som det är möjligt, samt att alltid vara medvetna om miljöriskerna i varje enskilt projekt. Våra egna entreprenadmaskiner, samt inköp av produkter och tjänster skall vara miljömedvetna. Genom att på olika sätt arbeta med att återföra naturresurser och begränsa vår förbrukning av exempelvis drivmedel, så skapas ett hållbart förhållningssätt. Detta för att säkerställa en ständig förbättring, bibehålla en god miljö, förebygga förorening samt bidra till att bevara den biologiska mångfalden.

I övrigt i enlighet med Storskogens policys.

Arbetsmiljö

För oss är det viktigt att skapa en medvetenhet kring risker och god arbetsmiljö för våra medarbetare. För att belysa risker, bland annat det som tas upp i arbetsmiljöföreskriften AFS2015;4, för bolaget en regelbunden diskussion om vilka risker vi har i vår verksamhet. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som täcker såväl psykosociala som fysiska aspekter - och vi tummar aldrig på det. Våra skyddsombud är utbildade och vi har en öppen och kontinuerlig dialog med dem och våra medarbetare. Med hjälp av en interaktiv utbildning får våra medarbetare en årlig uppdatering och genomgång om vad en säker arbetsplats är. Vi är mycket stolta över att vara arbetsmiljöcertifierade enligt ISO45001.Arbetsmiljöpolicy

På Strand Entreprenad bedriver vi verksamhet som innehåller arbetsmiljörisker, såväl fysiska som psykosociala. Genom en kontinuerlig dialog med alla medarbetare och ett medvetet fokus på arbetsmiljöfrågor skapar vi en säker och socialt god arbetsmiljö. Med vårt systematiska arbetsmiljöarbete säkerställer vi att samtliga lagar och föreskrifter på området följs.

I övrigt i enlighet med Storskogens policys.