Strand – ditt lokala entreprenadföretag

Vi på Strand är stolta över att verka lokalt med olika typer av entreprenader i Jönköping. Med erfarna medarbetare, aktiva ägare och en egen maskinpark arbetar vi för leveransprecision och ett kostnadseffektivt arbetssätt med stort fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nyheter

Under veckan har den första brunnen monterats nere i Stigamo. Denna brunn kommer reglera flödet från dammen ut i de naturliga vattendragen.Image attachment

Under veckan har den första brunnen monterats nere i Stigamo. Denna brunn kommer reglera flödet från dammen ut i de naturliga vattendragen. ... Se merSe mindre

1 vecka sedan

Vår nya Volvo EC140EL är nu på plats i Lommaryd där ladugårdsbygge pågår.

Vår nya Volvo EC140EL är nu på plats i Lommaryd där ladugårdsbygge pågår. ... Se merSe mindre

2 veckor sedan

Först ut i höstens medarbetarpresentationer blir vår härliga, målinriktade och nyanställda mätingenjör David.

Hej David! 
Vad har du för bakgrund?
Jag är utbildad byggingenjör från JTH där jag faktiskt läste husinriktning, vilket uppenbarligen inte riktigt motsvarade slutdestinationen i mitt yrkesval. Jag har tidigare varit åtta år inom försvarsmakten, där jag läste tre års militärhögskola och därefter arbetade som officer. Jag är alltså både fostrad och formad av den raka och reglementstyrda försvarsmakten, och ville sedan testa på något nytt och valde då att skaffa mig en ny utbildning och därefter söka mig till den privata sektorn. I våras hade jag sedan äran att börja arbeta på Strand som mätingenjör.

Hur kan en dag som mätingenjör på Strand se ut?
Dagen inleds allt som oftast ute i ett projekt, där jag samverkar med platschefen för att strukturera upp dagen så gott det går. Dagen löper alltid på med diverse uppkomna situationer vilket gör att dagens planer revideras, igen och igen. Jag uppskattar verkligen föränderligheten i arbetet, dagarna går fort och arbetet bjuder på utmaningar och problemlösning på bästa sätt. Arbetsdagen brukar sedan avslutas på kontoret för att bearbeta dagens insamlade data och producering. Jag har god hjälp av kollegorna som vid behov finns tillgängliga för att coacha mig i arbetet då jag är ny i rollen som mätingenjör och fortfarande har en del att lära.

Vilka utmaningar upplever du i ditt arbete?
En utmaning är att jag inte har så stor tidigare erfarenhet av mark och anläggning då jag som sagt utbildade mig mot bygg, vilket jag anser skilja sig en hel del mot anläggning. Sedan jag började arbeta här har jag fått höra att anläggning är roligare på så vis att det är mer komplext, och nu när jag kommit in i det lite mer är jag verkligen benägen att hålla med. Bygg är mer statiskt och logistiskt, medan anläggning är tämligen komplext och därigenom ställer stora krav på engagemang, problemlösning, professionalitet och flexibilitet i arbetet. En sandlimpa kan förvandlas till ett berg bara man börjar skrapa på ytan 😊
Förutom de dagliga utmaningarna i arbetet är alla mina kollegor väldigt professionella och jag ser det även som en sorts utmaning att kunna nå upp till samma höga nivå som dem och därigenom bidra på samma fantastiska sätt.

Vad uppskattar du hos Strand som arbetsgivare?
Strand är mycket stabilt samt välorganiserat och det märks inte av vem som är ny eller gammal inom företaget, vilket visar på mycket god sammanhållning och gott medarbetarskap och det uppskattar jag verkligen att vara en del av. Strand inser också att personalen är den riktiga, samt viktigaste, tillgången inom bolaget och att man måste tillvarata dessa resurser på bästa sätt för lyckad tillväxt. Bolaget visar öppet hur medvetna man är om vikten av att personalen trivs och mår bra, och det lyckas riktigt bra!

Först ut i höstens medarbetarpresentationer blir vår härliga, målinriktade och nyanställda mätingenjör David.

Hej David!
Vad har du för bakgrund?
Jag är utbildad byggingenjör från JTH där jag faktiskt läste husinriktning, vilket uppenbarligen inte riktigt motsvarade slutdestinationen i mitt yrkesval. Jag har tidigare varit åtta år inom försvarsmakten, där jag läste tre års militärhögskola och därefter arbetade som officer. Jag är alltså både fostrad och formad av den raka och reglementstyrda försvarsmakten, och ville sedan testa på något nytt och valde då att skaffa mig en ny utbildning och därefter söka mig till den privata sektorn. I våras hade jag sedan äran att börja arbeta på Strand som mätingenjör.

Hur kan en dag som mätingenjör på Strand se ut?
Dagen inleds allt som oftast ute i ett projekt, där jag samverkar med platschefen för att strukturera upp dagen så gott det går. Dagen löper alltid på med diverse uppkomna situationer vilket gör att dagens planer revideras, igen och igen. Jag uppskattar verkligen föränderligheten i arbetet, dagarna går fort och arbetet bjuder på utmaningar och problemlösning på bästa sätt. Arbetsdagen brukar sedan avslutas på kontoret för att bearbeta dagens insamlade data och producering. Jag har god hjälp av kollegorna som vid behov finns tillgängliga för att coacha mig i arbetet då jag är ny i rollen som mätingenjör och fortfarande har en del att lära.

Vilka utmaningar upplever du i ditt arbete?
En utmaning är att jag inte har så stor tidigare erfarenhet av mark och anläggning då jag som sagt utbildade mig mot bygg, vilket jag anser skilja sig en hel del mot anläggning. Sedan jag började arbeta här har jag fått höra att anläggning är roligare på så vis att det är mer komplext, och nu när jag kommit in i det lite mer är jag verkligen benägen att hålla med. Bygg är mer statiskt och logistiskt, medan anläggning är tämligen komplext och därigenom ställer stora krav på engagemang, problemlösning, professionalitet och flexibilitet i arbetet. En sandlimpa kan förvandlas till ett berg bara man börjar skrapa på ytan 😊
Förutom de dagliga utmaningarna i arbetet är alla mina kollegor väldigt professionella och jag ser det även som en sorts utmaning att kunna nå upp till samma höga nivå som dem och därigenom bidra på samma fantastiska sätt.

Vad uppskattar du hos Strand som arbetsgivare?
Strand är mycket stabilt samt välorganiserat och det märks inte av vem som är ny eller gammal inom företaget, vilket visar på mycket god sammanhållning och gott medarbetarskap och det uppskattar jag verkligen att vara en del av. Strand inser också att personalen är den riktiga, samt viktigaste, tillgången inom bolaget och att man måste tillvarata dessa resurser på bästa sätt för lyckad tillväxt. Bolaget visar öppet hur medvetna man är om vikten av att personalen trivs och mår bra, och det lyckas riktigt bra!
... Se merSe mindre

1 månad sedan